Daugavpils skrošu rūpnīca

Uzņēmuma vadītājs: Valdes loceklis  Vlmārs Jukna

Ražotās produkcijas apraksts:

No 1995.gada rūpnīca paplašināja ražotās produkcijas sortimentu:
• medību patronas 12. un 16. kalibra gludstobra ieročiem
• lodes 12., 16., 32. kalibra gludstobra ieročiem
• 4,5 mm un 5,5 mm lodes tipa “Diabolo” tipa lodes pneimatiskajiem ieročiem
• mednieku skrotis, renkuļi
• plombas
• pīti metāla nožogojuma režģi.

dauskr3