SIA  "Labiekārtošana - D"

Uzņēmuma vadītājs: valdes loceklis - Sergejs Blagoveščenskis

Ražotās produkcijas apraksts:

Darbības sfēra nosacīta mērķiem, atbilstoši kuriem uzņēmums ir izveidots sākot ar pagājušā gadsimta četrdesmito gadu vidu - Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošana, gādājot par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un tīrību, veicot mākslīgo būvju uzturēšanu un remontu, ceļu remontu, puķu dobju un zālienu ierīkošanu, augu stādīšanu, apkopšanu, zāliena pļaušanu, koku stādīšanu, koku zaru un avārijas koku zāģēšanu, celmu izcelšanu, kapsētu uzturēšanu un apkopšanu, arī veic klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu pilsētā un to uzturēšana patversmē. Uzņēmums nodrošina arī transporta pakalpojumus, ražo izstrādājumus no zāģmateriāliem un granīta.

Uzņēmuma komercpiedāvājumi:

- skvēru un zaļo zonu ierīkošanā un uzturēšanā;
- puķu dobju ierīkošana;
- avārijas koku noņemšana;
- pilsētas ceļu, ielu un trotuāru apkalpošanu, ieskaitot remontu;
- mākslīgo būvju uzturēšana un remonts;
- kapsētu izveidošana, uzturēšanā un apsaimniekošana;
- klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un uzturēšana dzīvnieku patversmē;
- maznodrošināto personu apbedīšana.

 

 

Kontaktu informācija:

Adrese:

SIA „Labiekārtošana - D”
1.pasažieru 6
Daugavpils
LV-5403

Latvija

Rituālo pakalpojumu iecirknis atrodas:
18.novembra 214
Daugavpils
Latvija
Dzīvnieku patversme:
Piekrastes 2
Daugavpils
Latvija

Tālrunis:

valdes loceklis:
65420256
26320599
Personāla nodaļas vadītājs:
65457653
29478260
Dispečers:
65425857
29468012
Grāmatvedība:
65424089
Rituālie pakalpojumi:
65432787
Dzīvnieku patversme:
65471689
20217118
Apzaļumošanas un būvdarbu pakalpojumi:
65420852
Galdniecības izstrādājumi:
65420705
29266812 
Fakss:

65457652

e-pasts:
labiekartoshana@apollo.lv

 

Dizains
Sali Plus, SIA

© Daugavpils, 2010