Pašvaldības akciju sabiedrība
„Daugavpils siltumtīkli”

Uzņēmuma vadītājs: valdes loceklis - Kuznecovs Andrejs

Ražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu apraksts:

Uzņēmums PAS "Daugavpils siltumtīkli" nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju, kā arī elektroenerģijas ražošanu un realizāciju no koģenerācijas stacijām.

Uzņēmuma ražošanas iespējas, ņemot vērā esošo aprīkojumu:

Ar esošo aprīkojumu uzņēmums spēj nodrošināt kvalitatīvo un nepārtraukto siltumenerģijas piegādi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Savukārt, jauno tehnoloģiju ieviešana un jauno mūsdienīgo iekārtu uzstādīšana spētu samazināt siltumenerģijas ražošanas un pārvaldes izmaksas.

Komercpiedāvajumi:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” ir pašvaldības uzņēmums un pilda sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja funkcijas.

Valstis, uz kurām tiek eksportēta produkcija:

PAS "Daugavpils siltumtīkli" darbības zona ir Daugavpils pilsēta. PAS "Daugavpils siltumtīkli" pakalpojumus izmanto gan iedzīvotāji, gan dažādu nozaru uzņēmumi un organizācijas.

 

Kontaktu informācija:

Juridiska adrese:

Pašvaldības akciju sabiedrība
„Daugavpils siltumtīkli”

18.novembra ielā 4
Daugavpils
LV-5401

Latvija

Adrese:

Birojs - 18.novembra ielā 4 Daugavpils, LV-5401, Latvija
Siltumcentrāle Nr.1 - 18.novembra ielā 2
Siltumcentrāle Nr.2 -

Silikātu ielā 8
Siltumcentrāle Nr.3 -

Mendeļejeva ielā 13A

Tālruni:

Sekretāre:

tālrunis:  65407533

fakss:     65407555

Dežurekspluatācijas dienests:

tālrunis: 65443405

Iedzīvotāju apkalpošana:

tālruni:

65407547: 65407548: 65407549

Juridisko personu apkalpošana:

tālruni:

65407541: 65407559

 

Dizains
Sali Plus, SIA

© Daugavpils, 2010