Abipro

Uzņēmuma vadītājs: Aleksandrs Grimailovs

Ražotās produkcijas apraksts:

                                         Polimēru pārstrāde
     Polimēru pārstrāde ir sarežģīts tehnoloģiskais process. Granulētās otrreizējās izejvielas iegūst pārstrādājot polimēru atkritumus, kas ļauj samazināt izstrādājumu pašizmaksu. Produkciju var ražot gan pilnīgi no otrreizējām izejvielām, gan arī pievienojot jaunu polimēru.
     Šodien otrreizēja polimēru parstrāde ir prioritārā nozare gan no ekonomikas , gan arī no dabas aizsardzības viedokļa. Šodien eksistē efektīvas plastmasas pārstrādes tehnoloģijas, kas dod iespeju ražõt lētus labas kvalitātes polimēru materiālus.
     SIA “Abipro” ir izvēlējusies šādu darbības veidu.
Sabiedrība ir izveidota 2009 gadā. Šajā laikā tika nopirktas un renovētas ražošanas telpas. Nopirkta moderna polimēru otrreizējās parstrādes tehnoloģiskā līnija ar jaudu 1000 kg stundā.

     Investīciju apjoms sastādīja vairāk par 1 000 000 EUR.
Firmai ir pastāvīgi izejvielu piegādātāji un produkcijas pircēji. Galvena produkcijas eksporta valsts ir Vācija.

     Firma plāno iegādāties vēl vienu ēku, lai organozētu netīro sadzīves atkritumu mazgāšanas procesu, tiek planota arī tehnologiskas līnijas iegāde, lai pārstrādātu laminēto papīru un ražotu otrreizēju iepakošanas papīru.
     Investīcijas sastādīs vairāk par 1 mln EUR.

abipro1