AIDANA

Uzņēmuma vadītājs: Valdes loceklis  Dauts Barkins, uzņēmuma vadītāja Kristīne Borovika

Ražotās produkcijas apraksts:

SIA „Aidana” ir uzņēmums, kurš nodarbojas ar etilspirta ražošanu no graudaugiem ar augstākās attīrīšanas pakāpi „luksus” klases.

Piedāvāto pakalpojumu apraksts:

SIA “Aidana” ir uzņēmums, kurš nodarbojas arī ar alkohola pārstrādi.

Uzņēmuma ražošanas iespējas:

Eiropas standartu ražošanas un pārstrādes aprīkojums.

Uzņēmuma komercpiedāvājumi:

SIA “Aidana” piedāvā sadarbību. Esam gatavi pierādīt spirta kvalitāti ar tā paraugiem, sertifikātiem un licencēm un sniegt atbildes uz jautājumiem. Detalizēta informācija par cenām un par piegādājamo produkcijas daudzumu tiks apspriesti un risināti kontaktējoties.

Valstis, uz kurām tiek eksportēta produkcija:

Lietuva.