Daugavpils siltumtīkli

Uzņēmuma vadītājs: valdes loceklis Olesja Duškeviča

Ražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu apraksts:

Uzņēmums PAS “Daugavpils siltumtīkli” nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju, kā arī elektroenerģijas ražošanu un realizāciju no koģenerācijas stacijām.

Uzņēmuma ražošanas iespējas, ņemot vērā esošo aprīkojumu:

Ar esošo aprīkojumu uzņēmums spēj nodrošināt kvalitatīvo un nepārtraukto siltumenerģijas piegādi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Savukārt, jauno tehnoloģiju ieviešana un jauno mūsdienīgo iekārtu uzstādīšana spētu samazināt siltumenerģijas ražošanas un pārvaldes izmaksas.

Komercpiedāvajumi:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” ir pašvaldības uzņēmums un pilda sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja funkcijas.

Valstis, uz kurām tiek eksportēta produkcija:

PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbības zona ir Daugavpils pilsēta. PAS “Daugavpils siltumtīkli” pakalpojumus izmanto gan iedzīvotāji, gan dažādu nozaru uzņēmumi un organizācijas.