FleMur

Uzņēmuma vadītājs: Jeļena Fleišere, Olga Mureviča  

Ražotās produkcijas apraksts:

     Mūsu specializācija ir bērnu apģērbu šūšana, dejas drēbju šūšana, apģērbs vingrotājiem un daiļslidotājiem.
Uzņēmuma ir sekojoša struktūra: šūšanas plūsma, gatavas produkcijas kontrole, izejvielu glabāšanai un gatavās produkcijas noliktava. Mūsu uzņēmums ir aprīkots ar modernām šūšanas iekārtam. Mūsu uzņēmums eksportē gatavu produkciju uz Dāniju, Somiju, Zviedriju un Igauniju, ka arī mūsu uzņēmums piedāvā gatavo produkciju Latvijas tirgū.
Piedāvājām ražošanas jaudu vidēja un smaga auduma apģērbu šūšanai.

Uzņēmuma komercpiedāvājumi:

Mēs meklējam partnerus par mūsu produktiem.

Valstis, uz kurām tiek eksportēta produkcija:

Baltijas valstis, Eiropa un Krievija.