Green-PIK LAT

Uzņēmuma vadītājs: Valdes loceklis  Kaspars Purlācis

Ražotās produkcijas apraksts:

Vermikomposts (biohumuss, slieku komposts) ir galaprodukts, kas iegūts slieku populācijai „Staratel” pārstrādājot (bagātinot) īpaši sagatavotu liellopu kūtsmēslu kompostu.

Piedāvāto pakalpojumu apraksts:

Organiskā mēslojuma un substrātu ražošana.

Uzņēmuma ražošanas iespējas:

Uzņēmuma ražošanas iespējas, ņemot vērā esošo aprīkojumu.
Vermikomposts – 3 000 t
Substrāti un Vermikomposta bāzes – 6 000 t.

Valstis, uz kurām tiek eksportēta produkcija:

Lietuva, Igaunija, Vācija