Labiekārtošana – D

Uzņēmuma vadītājs: valdes loceklis Jūlija Mamaja

Ražotās produkcijas apraksts:

Darbības sfēra nosacīta mērķiem, atbilstoši kuriem uzņēmums ir izveidots sākot ar pagājušā gadsimta četrdesmito gadu vidu – Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošana, gādājot par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un tīrību, veicot mākslīgo būvju uzturēšanu un remontu, ceļu remontu, puķu dobju un zālienu ierīkošanu, augu stādīšanu, apkopšanu, zāliena pļaušanu, koku stādīšanu, koku zaru un avārijas koku zāģēšanu, celmu izcelšanu, kapsētu uzturēšanu un apkopšanu, arī veic klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu pilsētā un to uzturēšana patversmē. Uzņēmums nodrošina arī transporta pakalpojumus, ražo izstrādājumus no zāģmateriāliem un granīta.

Uzņēmuma komercpiedāvājumi:

– skvēru un zaļo zonu ierīkošanā un uzturēšanā;
– puķu dobju ierīkošana;
– avārijas koku noņemšana;
– pilsētas ceļu, ielu un trotuāru apkalpošanu, ieskaitot remontu;
– mākslīgo būvju uzturēšana un remonts;
– kapsētu izveidošana, uzturēšanā un apsaimniekošana;
– klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un uzturēšana dzīvnieku patversmē;
– maznodrošināto personu apbedīšana.

labiekartosana8

labiekartosana9