Enterprises on industries - Pilsētas saimniecība

  • Daugavpils siltumtīkli

    Uzņēmums PAS "Daugavpils siltumtīkli" nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju, kā arī elektroenerģijas ražošanu un realizāciju no koģenerācijas stacijām...
  • Labiekārtošana - D

    Darbības sfēra nosacīta mērķiem, atbilstoši kuriem uzņēmums ir izveidots sākot ar pagājušā gadsimta četrdesmito gadu vidu - Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošana...