EVIANNA

Uzņēmuma vadītājs: valdes loceklis  Eduards Petkuns

Ražotās produkcijas apraksts:

Korpusa mēbele, individuālie pasūtījumi, ekskluzīvie pasūtījumi, viesnīcas mēbele.

Valstis, uz kurām tiek eksportēta produkcija:

Lielbritānija, Francija, Monako, Holandes, Itālija, Ungārija.